Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes - "Moje serce w dwóch światach"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasgrialux3 sgrialux3
5566 c3eb 500
8540 9973 500
5139 d659 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasgrialux3 sgrialux3
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasgrialux3 sgrialux3
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viasgrialux3 sgrialux3
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viasgrialux3 sgrialux3
2254 598d 500
Reposted fromsoftboi softboi viasgrialux3 sgrialux3
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viasgrialux3 sgrialux3
2983 9445 500
- Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”?
- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”.
- Stworzyć więzy?
- Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować.
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasgrialux3 sgrialux3
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasgrialux3 sgrialux3
Reposted fromshakeme shakeme viasgrialux3 sgrialux3
3158 cdb4 500
Reposted fromcvx cvx viawishyouwerehere wishyouwerehere
3077 2c3b 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl