Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2020

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
— Elena, "The vampire diaries"
Reposted fromzapiski zapiski viavampire-diaries vampire-diaries
2793 03f0 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vianothingwrong nothingwrong
7969 e434
Reposted fromkarahippie karahippie vianothingwrong nothingwrong
9839 d806 500
Reposted fromonlyman onlyman viarecklesss recklesss
9325 a24e 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viarecklesss recklesss
3571 bd1c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarecklesss recklesss
3515 46b5 500
Reposted fromxawery xawery viarecklesss recklesss
4191 571e
Reposted fromdusielecc dusielecc viarecklesss recklesss
6975 9d1c
Reposted fromkarahippie karahippie viarecklesss recklesss
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viarecklesss recklesss
8620 e6f0 500
Reposted fromicanread icanread viarecklesss recklesss
8637 23b2 500
Reposted fromicanread icanread viarecklesss recklesss
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viasgrialux3 sgrialux3
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
6220 6f19 500
Reposted fromverronique verronique viasgrialux3 sgrialux3
Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted fromxalchemic xalchemic viasgrialux3 sgrialux3
8940 c9ee 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasgrialux3 sgrialux3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...