Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

9327 2c7c
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaover-land over-land
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaover-land over-land
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaover-land over-land
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viaover-land over-land
6692 5bf9 500
16.
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaover-land over-land
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viaover-land over-land
8179 fbce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaover-land over-land
 Kiedyś było między Wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromlovvie lovvie viaover-land over-land
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasgrialux3 sgrialux3
ten czas ma być najlepszy w moim życiu, więc niech będzie!
Reposted frommefir mefir viasgrialux3 sgrialux3

Kiedy masz 20-kilka lat pojawia się strach. Bo już ładnych parę razy było się kopniętym w dupę. Boisz się, że kiedy się przed kimś obnażysz, kiedy pokażesz wszystko albo bardzo dużo, najwrażliwsze miejsca, to ktoś będzie mógł to wykorzystać. Boisz się, gdy masz przed sobą kogoś, kto widzi więcej, kto podchodzi za blisko i jest w stanie sprawić, że czujesz się nago i bezbronnie. Czyli trzeba spierdalać. A z drugiej strony, otaczają cię ludzie, którzy nie potrafią przebić się przez twoje warstwy. Nie potrafią. Nie chcą. Więc wasze kontakty są lekkie, miłe, przyjemne, BEZPIECZNE, ale powierzchowne i nudne. Takie kikuty prawdziwej konwersacji.

To domena całej generacji dzisiejszych dwudziesto i trzydziestokilkulatków. Patrzeć, ale nie widzieć, słuchać, ale nie słyszeć. Rozumieć, ale nie czuć. Pojawia się, więc, deficyt bliskości. Deficyt prawdziwej czułości. Kobiety marzą i rozpaczliwie tęsknią za miłością. Ale mężczyźni zdradzili je dla ciuchów, konsol i starych modeli BMW.

I później ludzie budzą się o trzeciej rano, skręcani bólem w środku, który nie wiadomo skąd się bierze, i marzą o prawdziwym uczuciu, nie dając mu rzecz jasna żadnej szansy

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/08/co-powiemy-swoim-dzieciom-gdy-zapytaja-jacy-bylismy-majac-16-lat-a-jacy-majac-30/#more-3326
Reposted frompanikea panikea viasgrialux3 sgrialux3
6989 b501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasgrialux3 sgrialux3
6357 ad06 500
Reposted fromkulamin kulamin viasgrialux3 sgrialux3
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viadreamadream dreamadream
1327 fefd
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadreamadream dreamadream
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl