Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

0516 03ff
5505 bd51 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajointskurwysyn jointskurwysyn
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viajointskurwysyn jointskurwysyn
0045 7df7 500
0874 3c7b 500
6830 bb2f 500
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
2065 f315
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaover-land over-land
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaover-land over-land
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viaover-land over-land
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaover-land over-land
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaimpressive impressive
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaover-land over-land
4613 73ff 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaover-land over-land
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaover-land over-land
I would like to show you my universe, Memories hidden in stars, Love floating in space.
I would like to tell you my dreams, Beliefs and thoughts, Desires stored in ampoules of stardust.
I would like to shine like the moon As bright as you shine When you talk about life.
...
We are souls trapped in bodies, Who found each other in the reflection of their eyes. Together we can free ourselves But first let me see your universe
— xannabelle
Reposted fromxannabelle xannabelle
Reposted fromexistential existential viaxannabelle xannabelle
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viaxannabelle xannabelle
Leczysz mnie. Każdego dnia. Każdą wiadomością. Obecnością w moim życiu. Tak długo Cię nie było.
— nezavisan
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl