Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

9250 3ec1
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viajointskurwysyn jointskurwysyn
„O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć. Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.”
~ Rafał Wicijowski (fot. Infiniti Pensieri)
Reposted fromaneth aneth viajointskurwysyn jointskurwysyn
0989 d5ba 500
a gdy nie mogę zasnąć myślę o Twoich dłoniach i o tym, czy będę mogła spokojnie zasypiać, gdy będę już wiedzieć, że dotykasz nimi kogoś innego.
przyszłość bez Ciebie ma w mojej głowie rozmyte kolory, smak zbyt zimnej kawy i zapach moich perfum, które tak uwielbiasz.
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaxannabelle xannabelle
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
3749 f000 500
Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem innej osoby (np. ustami, policzkiem, dłonią) lub przedmiotem.
Reposted fromstormymind stormymind viaxannabelle xannabelle
wymagania wzrastają z wiekiem, chcesz być kimś? najpierw zacznij być człowiekiem
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

January 10 2018

5661 a55c 500
Reposted fromrawriot rawriot viajointskurwysyn jointskurwysyn
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viajointskurwysyn jointskurwysyn
4938 0966
6999 1d40 500
Reposted fromminerai minerai viajointskurwysyn jointskurwysyn
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaxannabelle xannabelle
(...) całe życie poszukujemy nieszczęść - chcemy ich spróbować - po to, żeby dobrze się przygotować na nadejście ostatecznej katastrofy.
— Ch.Palahniuk 'Opętani'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl