Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaszatanista szatanista
7493 09f9 500
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation vianewbeginning newbeginning
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaover-land over-land
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana viaover-land over-land
6666 df43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viaover-land over-land
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaover-land over-land
4788 bd0f 500
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viaover-land over-land
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaover-land over-land
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka vianiiks niiks
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiiks niiks
0175 df26 500
I "albo wszystko, albo nic".
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaimpressive impressive
Reposted frommefir mefir viaimpressive impressive
 Może i od palenia papierosów się umiera.  Może  Ale dzięki nim da się żyć.
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viasmutnazupa smutnazupa
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaszatanista szatanista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl