Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

4288 1622 500

Ja i ona

9427 056f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianewbeginning newbeginning
8380 659f
Reposted fromkrzysk krzysk vianewbeginning newbeginning
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianewbeginning newbeginning
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vianewbeginning newbeginning
0382 afac 500
Reposted fromrenirene renirene vianewbeginning newbeginning
3891 3f0e
Reposted fromkarahippie karahippie vianewbeginning newbeginning
1653 1219
Reposted fromsarazation sarazation vianewbeginning newbeginning
4659 2bbf 500
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianewbeginning newbeginning
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie vianewbeginning newbeginning
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko - "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die vianewbeginning newbeginning
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaszatanista szatanista
2323 4b23
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl