Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viasgrialux3 sgrialux3
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasgrialux3 sgrialux3
3280 372e 500
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tule bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik

May 15 2017

0726 6913 500

jijiwarui:

クズの本懐

Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid viazamknioczy zamknioczy
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack vianothingwrong nothingwrong
0807 e836 500

escalusia:

Reblog this if Ben is a hoe

0503 a934 500

the-frozen-city:

Gives me life

3122 84c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianewbeginning newbeginning
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia

May 14 2017

0932 ae3c 500

mythoughtcrime:

This is legit y’all, I saw it with my two eyes while driving on the road. 

2014 a5b5
6993 9f70 500

bjennymontero:

at Exarcheia

Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaover-land over-land
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl