Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

9782 0a0f
szczęśliwi
najebani
smutni
nie, nas nie było.
Reposted fromsummerwine summerwine viasgrialux3 sgrialux3
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaimpressive impressive
4828 4b51 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasgrialux3 sgrialux3
4767 1765 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasgrialux3 sgrialux3
4428 556c
Reposted fromkarahippie karahippie viasgrialux3 sgrialux3
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viasgrialux3 sgrialux3
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viasgrialux3 sgrialux3
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
9863 cb7f 500
Reposted fromdaelmo daelmo viamerydocholery merydocholery
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaxannabelle xannabelle
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
6588 efb7 500
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaxannabelle xannabelle
4326 302a 500
Reposted fromdelain delain viaxannabelle xannabelle
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaxannabelle xannabelle
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viaxannabelle xannabelle
0334 dbc6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl