Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabrzask brzask
Reposted fromtereska tereska viabrzask brzask
6856 2370 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
0409 11b8 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
0034 1604 500
Reposted fromKiro Kiro viabrzask brzask
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabrzask brzask
6290 70be
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viabrzask brzask
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabrzask brzask
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
6777 d617 500
Reposted fromNekoii Nekoii viabrzask brzask
5329 4f30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
6665 99d2
Reposted fromimradioactive imradioactive viabrzask brzask
5806 b290
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
6317 b786 500
Reposted frommidnightfox midnightfox viabrzask brzask
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
4583 0d60 500
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viabrzask brzask
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabrzask brzask
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę, jakąś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym brzaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viabrzask brzask
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viabrzask brzask
3398 1178
Reposted fromSphinx Sphinx viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl