Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

3355 b575 500
Reposted fromerial erial viaserplesniowy serplesniowy
9252 d4f4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimpressive impressive
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaover-land over-land
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaover-land over-land
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaover-land over-land
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaover-land over-land
4337 51ed 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazamknioczy zamknioczy
6039 85ab 500
Poznań, Poland. 1939-1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazamknioczy zamknioczy

March 14 2017

3434 2aa2
Reposted fromczajnikq czajnikq viaxannabelle xannabelle
6739 3700 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
6824 6caa
Reposted fromdailylife dailylife viaover-land over-land
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viaover-land over-land
- Trzymasz życie bardzo krótko.
- A cóż to ma znaczyć?
- Boisz się wszystkiego, nad czym nie masz kontroli.
— Becca Fitzpatrick
Reposted fromadriannak adriannak viaover-land over-land
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
9208 c0b9
Reposted fromdailylife dailylife viajointskurwysyn jointskurwysyn
6696 e5f1
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu vianothingwrong nothingwrong
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die vianothingwrong nothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl