Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
5968 2588
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle
9848 49fd
7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaxannabelle xannabelle

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaxannabelle xannabelle
You are the sky. Everything else is just the weather.
— Pema Chodron
Reposted fromgingerglue gingerglue viaxannabelle xannabelle
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaawakened awakened
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viaawakened awakened

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaawakened awakened

July 12 2018

8116 75c5
5384 50c4 500
6338 b96d 500
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
7328 dc2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love
8470 a045 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
8550 e4b2
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

May 22 2018

Największe cuda przychodzą w małych paczuszkach.
— znalezione
Reposted frompensieve pensieve viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl