Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

0029 a0d1 500

yiorgosmavropoulos:

Where there’s smoke

Reposted fromjohnkeats johnkeats viajointskurwysyn jointskurwysyn
2321 c243 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
4395 683f 500
Reposted fromumorusana umorusana viaover-land over-land
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaover-land over-land
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa viaover-land over-land
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaover-land over-land
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaover-land over-land
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaover-land over-land
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— G. G. Marquez
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaover-land over-land
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko - Niezwykli
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaover-land over-land
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaover-land over-land
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viaimpressive impressive
4297 ab75
2545 f9f4 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
3654 a9c8
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
Jeden, głupi, przypadkowy wieczór. Jeden głupi, przypadkowy wieczór i się rozsypujesz. Orientujesz się, że to nie jest teraźniejszość, która niosłaby przyszłość, którą chcesz. Ale już nic nie jest takie, jakie było. I to co chciałaś dawno się skończyło. Zostaniesz w tym co właściwe. To nie jest złe. Kiedyś zostanie tęsknota, ale się odnajdziesz. Będzie dobrze. Będzie spoko.
Reposted fromredsth redsth viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl