Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2018

0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
2278 89c4
0126 e324 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
9009 3398 500
4145 ac16 500
1114 ddbd
Reposted fromfatique fatique viajointskurwysyn jointskurwysyn
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
chore sytuacje to moja specjalność
Reposted fromdygoty dygoty viasgrialux3 sgrialux3
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasgrialux3 sgrialux3
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viasgrialux3 sgrialux3

Zaufanie rośnie wzraz z czasem i wzrostem intymności, która w terminologii Stenberga oznacza bliskość, zrozumienie i wzajemne poznanie. Im bliżej jesteśmy ze sobą, im więcej mamy wspólnych spraw i sekretów, tym bardziej podobnie odczuwamy, tym większym zaufaniem darzymy drugą osobę. Tak wygląda naturalny proces. Reszta to komedie romantyczne i wyjątki.

Dlatego śmieję się, gdy ktoś w pierwszych trzech miesiącach związku chce wyjść sam na imprezę i dziwi się, że jego dziewczyna się martwi. Na jakiej podstawie mamy zaufać osobie, która jeszcze nigdy nie została wystawiona na próbę? Która jeszcze nigdy nie dowiodła, że jest godna zaufania? 

Nie chcę, by ktoś ufał mi w ciemno. Nie chcę też, by przekonywał mnie, że zdążył mnie pokochać po tygodniu spotkań. Nie chcę sobie niczego wmawiać i nie chcę, by ktoś przede mną udawał tylko po to, by mówić mi to, co – jak sądzi – chcę usłyszeć.

http://kobietanakonkretach.pl/zagrajmy-jednej-druzynie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasgrialux3 sgrialux3
8538 2021
Reposted fromrisky risky viaimpressive impressive
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl