Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaxannabelle xannabelle
9731 4766 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Myślę, że większość trafiło chociaż raz w życiu na taką kobietę. Pojawiła się w moim życiu zupełnie przypadkiem, dając mi jedynie złudzenia. Była pytaniem, na wszystkie moje dotychczasowe odpowiedzi. Miała w sobie chaos, pasję i wolność. Przyciągnęła mnie do siebie magnetyczną siłą i sprawiła, że nie mogłem uwolnić od niej swoich myśli. Jej dusza rezonowała z moją w niepojęty sposób. Była uosobieniem wszystkich moich wewnętrznych wojen, na które wyruszałem każdego ranka. Z tym, że ona z doskonałą lekkością wygrywała nawet te, których ja jeszcze nie zdołałem podjąć. Przy niej jasne stało się dla mnie, co znaczy igrać z ogniem. I co znaczy stwierdzenie "być nie z tej bajki". Ona była zdecydowanie nie z tej. Nie z mojej. Nie wiem nawet czy była z jakiejkolwiek, bo za żadne skarby świata - nie dała się zamknąć w wąskie ramy schematów (...) Była miła, ale zdystansowana. To, co na innych kobietach robiło wrażenie - ona przyjmowała jedynie z chłodnym entuzjazmem. Gdybym chociaż trochę jej nie poznał, pewnie powiedziałbym, że wiało od niej chłodem obojętności. Ale wiedziałem i czułem, że jest pełna wewnętrznych skrajności. Wiedziałem też, że ma w sobie dużo ciepła, trzeba jedynie mieć odpowiednie zapałki żeby wiedzieć jak sprawić, że zapłonie (...) Miała w sobie światło, które wypełniało każde z miejsc, w których się pojawiała. Kiedy wlewała się do moich myśli - byłem Słońcem. Potem znikała i zapadała noc. Ciemna i przerażająca. Żadna z gwiazd nie zdołała nigdy jej zastąpić. Zapytacie mnie pewnie kim była. Ja tego nie wiem. Pewnie największą zagadką mojego życia.
Reposted fromPatij Patij viajointskurwysyn jointskurwysyn
9847 b22f 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
9014 7bf1 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaszatanista szatanista
0460 a928
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
0459 9a79
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
0457 1aef 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
9852 3736 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
0536 6985 500
0636 9012 500
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
2269 5718
Reposted fromfoina foina viajointskurwysyn jointskurwysyn
6517 289a 500
Aleksander Gierymski, Ogród Saski, 1887
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl