Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

1272 44e8 500
Reposted fromteijakool teijakool viaimpressive impressive
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viaimpressive impressive
7030 0fe2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaimpressive impressive
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimpressive impressive
Niektórzy przyjaciele są jak nasze ulubione swetry. Przeważnie wolimy T-shirty i bluzki. Ale sweter zawsze jest pod ręką, w głębinach szafy, wygodny, znajomy i gotowy ogrzać nas w pochmurny dzień.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpressive impressive
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaover-land over-land
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viaover-land over-land
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaover-land over-land
1471 fd60
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
"Dlaczego tak bardzo tęsknię za nim, a nocami gdy zasypiam to wyobrażam sobie, że zasypiam w Jego objęciach?"
'będę żoną, czaisz to?!' napisałam mu jak już emocje po zaręczynach trochę opadły. 'gratuluję, siostra. Kocham Cię i jestem z ciebie cholernie dumny' odpisał, a mi od razu łzy stanęły w oczach. Pamiętam jak dwa lata temu, gdy dopiero zaczynał się mój związek, wyszliśmy na spacer a on mi powtarzał żebym w końcu dała komuś szansę, żebym nie skreślała nikogo na starcie, bo po prostu się boję wejść w poważną relacje, i że przecież to być może mój przyszły mąż. I cholera miał rację. 'od początku Ci mówiłem, że to ten, którego poślubisz. Z nikim innym nie widziałem Cię tak szczęśliwej już na początku znajomości' napisał po kilku minutach. 
— Znasz mnie K. jak nikt inny.
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaxannabelle xannabelle
1764 494a 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
8562 3289 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
1473 7e32
2060 8392 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
1518 ce28 500
Reposted frommrrru mrrru viajointskurwysyn jointskurwysyn
5729 7d4d
7508 0208 500
1268 f57e 500
Reposted fromaleander aleander viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl