Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

7047 9cb9 500

ruinedchildhood:

1o17:

undefinition:

Old people make me think forever exist

How you know they didn’t just meet each other and he’s taking her home for the suck and that’s it?

What’s wrong with this website

5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaszatanista szatanista
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaszatanista szatanista
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaszatanista szatanista
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
3117 c63d
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszatanista szatanista
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viaszatanista szatanista

Jeśli powiesz mi, bym przyszedł, rzucę wszystko
i przyjdę... ale musisz mnie poprosić.

— Albert Espinos
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaszatanista szatanista
5651 b315 500
4283 8272 500
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
4609 4442 500
motivation sun
4850 5e36 500
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viamagiciansassistant magiciansassistant
7823 58b3 500

aestatestudio:

Follow us on Instagram (aestatestudio): http://ift.tt/2ox0mQp

9887 b85f
9118 c8ed
#neverbetter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl