Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

8248 55c2
Reposted fromtitelitury titelitury viaover-land over-land
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viaover-land over-land

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaover-land over-land
6738 a29d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
5028 36a1
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viasomethingmore somethingmore
8774 f2be
8282 e7e7 500
Reposted fromvandalize vandalize
8307 ddf9 500
Reposted fromvandalize vandalize
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— żulczyk, mój ulubiony. jak zawsze idealny do mojej sytuacji.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley vianiiks niiks
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
3202 c673 500
Reposted fromtfu tfu viamerydocholery merydocholery
5847 05ef
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaover-land over-land
4642 3fa7 500
Reposted frombvd bvd viamerydocholery merydocholery
9328 3226
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaover-land over-land
2938 a133 500
3360 72d9 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viamerydocholery merydocholery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl